Vår garanti om GMO-frihet

På PipingRock förstår vi att kunder vill veta vilka ingredienser som ingår i de vitaminer & tillskott de använder varje dag. De vill ha produkter de kan lita på. Produkter de vet möter specifika standarder och inte innehåller genetiskt modifierade ingredienser. På PipingRock kan du lita på våra etiketter. Vi använder strikta protokoll för att garantera att hela vårt stora utbud av GMO-fria produkter är vad det står på dem. 


Vad är GMO:er?

• GMO:er, genetiskt modifierade organismer, är nya organismer som produceras genom processer som förändrar den ursprungliga organismens genetiska struktur. Detta sker när gener avsiktligt manipuleras för att tillföra egenskaper som inte hade förekommit naturligt. 

• Genetiskt modifierade organismer tar till vara på gener från olika arter för att skapa nya organismer. Detta skiljer sig markant från arternas naturliga utveckling, där växter fortplantar sig genom naturlig korspollinering och korsning.


Vår inställning till GMO:er!

På PipingRock tror vi på en naturligt, holistiskt förhållandesätt till välbefinnande. Och uppriktigt sagt, GMO:er är inte naturliga. Vi har ägnat åratal åt att söka jorden runt för att ge dig de allra bästa, högkvalitativa ingredienserna! Även fastän vi inte kan säga att alla våra produkter är GMO-fria fortsätter vi leta efter leverantörer som möter våra strikta GMO-fria standarder. De produkter som är GMO-fria går igenom rigorösa tester och kontroller för att garantera att det vi skriver på våra etiketter stämmer. 


Kontrollprocess

PipingRock:s löfte om GMO-frihet är vårt åtagande att identifiera GMO-fria produkter åt våra lojala kunder. Vi sätter bara en ikon med löfte om GMO-frihet på de produkter som gått igenom vår kontrollprocess om GMO-frihet. Vår kontrollprocess följer strikta riktlinjer och garanterar att varje produkt som bär en ikon för GMO-frihet noggrant har studerats, testats och har korrekt dokumentation.


Våra standarder för GMO-fria källor

På PipingRock har vi utvecklat riktlinjer som garanterar riktigheten i det som står på våra produkter som utvunnits från GMO-fria källor:

• Råvarorna vi använder i våra produkter kommer inte från växter som medvetet producerats med genetisk modifierade organismer.

• Våra leverantörer måste använda ingredienser som kommer från GMO-fria källor i tillverkningen av artiklar de förser oss med. De måste bifoga korrekt dokumentation och intyg på att ingredienserna kommer från GMO-fria källor.

• Leverantörerna måste använda GMO-fria källor till råvaror som är tillgängliga på marknaden i GMO-varianter, som t.ex. betor, säd, raps och andra grödor.

• Rutiner finns på plats för att se till att våra leverantörer som även hanterar GMO-baserade råvaror eller färdiga produkter skiljer GMO-material från GMO-fria material för att utesluta kontakt mellan GMO- och GMO-fria material. Det krävs inte bara att de håller dessa material åtskilda hela tiden, de måste också upprätthålla lämpliga rengöringsåtgärder.

• Leverantörer utvärderas enligt spårbarhet i GMO-fria källor och produktionsåtgärder som en del av vår granskningsprocess av GMO-fria ingredienser. I granskningsprotokollet ingår verifikation genom granskning av stöddokumentation, platsbesök och PCR-testning (polymerkedjereaktion).

• Vissa av våra produkter och processhjälpmedel är hämtade ur animaliska ingredienser. Dessvärre är det svårt att kontrollera om fodret som djuren äter innehåller GMO:er. Vi strävar efter att hitta fler GMO-fria alternativ att erbjuda dig.

• Produkter märkta som ekologiska eller som tillverkats med ekologiska ingredienser är inte genetiskt modifierade. Våra ekologiska produkter har certifierats enligt det amerikanska jordbruksdepartementets regelverk för ekologisk produktion (USDA National Organic Program) som inte tillåter GMO:er.